Контакт-центр 067-640-72-14
 
Контакт-центр 067-640-72-14

Призначення

24.12.2013 / 08:55

Призначено голову ревізійної комісії

Головою Ревізійної комісії ПАТ «Луганськгаз» стала компанія Оранта Інвестментс ЛТД

Ревізійна комісія ПАТ «Луганськгаз» ухвалила рішення про зміну у складі посадових осіб Товариства.

Відповідно до рішення Ревізійної комісії (Протокол № 23/12-2013 від 23.12.2013 року) про обрання Голови Ревізійної комісії та секретаря Ревізійної комісії Товариства:

- обранонапосадуГоловиРевізійноїкомісіїчленаРевізійноїкомісії-юридичнуособуОРАТРАІНВЕСТМЕНТСЛТД(ORATRAINVESTMENTS LTD). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000014 %;

- обрано на посаду секретаря Ревізійної комісії члена Ревізійної комісії - юридичну особу СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД ( STAMAVENTURESLTD). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000014 %.

Термін призначення Голови та членів Ревізійної комісії згідно п.12.1.2 Статуту – 3 (три) роки.