Контакт-центр 067-640-72-14
 
Контакт-центр 067-640-72-14
09.04.2014 / 12:52
Історія ПАТ "Луганськгаз"
З відкриттям і розробкою в 50-х роках минулого століття Ставропольського газового родовища розпочалося будівництво газопроводу Ставрополь - Москва, який був прокладений через Луганську область. Це було початком газифікації м. Луганська та області.

Зазвичай події та люди, що впливають на долю країни, області, міста, обростають легендами, в більшості своїй правдоподібними. Є така історія, пов'язана з прискоренням отримання газу містом Луганськом. Коли дослідники і проектувальники траси магістрального газопроводу Ставрополь - Москва прийшли погоджувати проходження газопроводу по території Луганської області, до першого секретаря обкому партії Клименко Василю Костянтиновичу, то він здивувався, що траса проходить за Станицею Луганською на значній відстані від міста обласного центру. Він побажав, щоб газопровід пройшов по землях м. Луганська з таким розрахунком, щоб Луганськ першим отримав блакитне паливо в області. І газопровід дійсно проклали між сел. Велика Вергунка і хутором Хитрий. Його побажання було виконано, і Луганськ отримав газ першим .

Газифікація міст і селищ області була б неможлива без створення спеціалізованих організацій з експлуатації газових мереж, установок, обладнання та приладів. Першою такою організацією стала виробничо-експлуатаційна контора скрапленого газу м. Луганська, створена рішенням міськвиконкому 18 січня 1957 року. Саме там була закладена виробнича база газового господарства міста.

І ось наближається день пуску першого газу. Напередодні начальник контори газового господарства видає два наказу про розкріпленні слюсарів побригадно для правильної експлуатаційної роботи на газопроводах, ГРП, внутрішньобудинкового обладнанні і АДС і про призначення пуску газу на газове обладнання житлового будинку № 7 Жілкомбіната на 19 квітня 1957 року. Саме цей день, 19 квітня 1957 року, коли газ був пущений на газові плити, вважається днем початку газифікації міста та днем першого пуску газу в м. Луганську та області.

Перший газ з промислової нитці був пущений 10 листопада 1959 року, тобто через 2,5 рока. З того часу почалася бурхлива газифікація міста. Там, де проходили газопроводи середнього і високого тиску, підключали, в першу чергу, котельні житлових будинків , шкіл, лікарень, дитячих садків, комунально -побутові об'єкти.

У 1960 році з метою поліпшення проведення робіт з газифікації та впорядкування побудованих газових мереж виконком обласної Ради депутатів трудящих своїм рішенням № 684 від 7 грудня 1960 року організував при виконкомі обласної Ради депутатів трудящих обласне управління газовими підприємствами і газовими мережами Луганській області «Облпромбитгаз». Ця дата вважається Днем народження підприємства. 

12 червня 1964 наказом № 74 по Луганському обласному відділу комунального господарства обласне управління «Облпромбитгаз  було передано у підпорядкування Луганському обласному відділу комунального господарства.

16 березня 1965 наказом № 30 по Луганському обласному відділу комунального господарства Луганське обласне управління газовими підприємствами і газовими мережами «Облпромбитгаз» було перейменовано в Луганський обласний виробничо-експлуатаційний трест промислової та побутової газифікації «Облпромбитгаз» з підпорядкуванням обласному відділу комунального господарства.

У 1970 року м. Луганськ був перейменований в м. Ворошиловград і з цього часу трест «Облпромбитгаз » іменується так: «Ворошиловградський обласний виробничо-експлуатаційний трест промислової та побутової газифікації «Облпромбитгаз»обласного відділу комунального господарства Ворошиловградського облвиконкому.

У вересні 1975 р. на базі виробничо- експлуатаційної контори скрапленого газу м. Луганська та тресту «Облпромбитгаз» було створено виробниче об'єднання «Ворошіловградгаз» ( відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 22.08.1975 р. № 400), яке в 1992 г . було перетворено в Державне підприємство «Луганськгаз».

Корпоратизація Державного підприємства «Луганськгаз» була проведена відповідно до наказу Міністерства економіки України від 27.08.1993 р. № 54 на виконання Указу Президента України від 15.06.1993 р. № 210 «Про корпоратизацію підприємств».

У грудні 1993 р. і січні 1994 р. комісією з корпоратизації ДП «Луганськгаз» була проведена певна робота і відповідно до наказу Державного комітету України по нафті і газу від 11.03.1994 р. № 91 було прийнято рішення про створення на базі ДП «Луганськгаз» Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Луганськгаз», затверджено Статут акціонерного товариства «Луганськгаз», акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу та структура суспільства.

У 2010 році, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 15 від 16.07.2010 року), з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Луганськгаз" було перейменовано в Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Луганськгаз" . 23.07.2010 року ПАТ "Луганськгаз" отримало Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (серія А01 № 611935), видане виконавчим комітетом Луганської міської ради.