Контакт-центр 067-640-72-14
 
Контакт-центр 067-640-72-14
26.11.2019 / 09:12
Щодо приведення газу до стандартних умов для побутових споживачів

Роз’яснення
щодо приведення газу до стандартних умов для побутових споживачів
Температура зовнішнього середовища впливає на об’єм газу, який надходить до споживача по газопроводах в різні пори року. Він стискається взимку і розширюється влітку. Тому, щоб правильно порахувати обсяг спожитого газу, його потрібно приводити до єдиних для всіх, стандартних умов.
Статтею 1 розділу I ЗУ «Про ринок природного газу» визначено, що природний газ це - суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 міліметрів ртутного стовпа і температура - 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією.
Пунктом 3 глави 1 розділу ІХ Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494, передбачено, що фактичний об`єм надходження природного газу до/з ГРМ (газорозподільна мережа) (у тому числі по об`єктах споживачів) за певний період визначається в точках комерційного обліку (на межі балансової належності) на підставі даних комерційних вузлів обліку, встановлених в точках вимірювання, та інших регламентованих процедур у передбачених цим Кодексом випадках.
Об’єм природного газу в точках комерційного обліку має бути приведений до стандартних умов та переведений в одиниці енергії (обсяг) згідно з розділом XV Кодексу ГРС.
Порядок комерційного обліку природного газу (визначення його об`ємів і обсягів) по об`єктах споживачів, у тому числі побутових споживачів, здійснюється згідно з договором розподілу природного газу, укладеним між споживачем та оператором ГРМ, та з урахуванням вимог Кодексу ГРС (абзац перший пункту 2 глави 1 розділу ІХ Кодексу).
За змістом пункту 6 частини першої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Регулятор затверджує типові та схвалює примірні договори відповідно до закону.
На виконання зазначених вимог Кодексу та Закону Регулятором 30.09.2015 року прийнято Постанову № 2498 "Про затвердження типового договору розподілу природного газу".
Пункт 1.2 Типового договору розподілу природного газу чітко та однозначно визначає, що умови цього Договору однакові для всіх споживачів України та розроблені відповідно до Закону України "Про ринок природного газу" і Кодексу газорозподільних систем.
Розділ V Договору містить в собі порядок обліку природного газу, що передається Споживачу.
Пункт 5.1 Договору визначає, що облік (у тому числі приладовий) природного газу, що передається оператором ГРМ та споживається споживачем на межі балансової належності об`єкта споживача, здійснюється відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем.
Пунктом 5.2 Договору передбачено, що визначення об`єму розподілу та споживання природного газу по споживачу здійснюється на межі балансової належності між оператором ГРМ та споживачем на підставі даних комерційного вузла обліку (лічильника газу), визначеного в заяві-приєднанні, та з урахуванням регламентних процедур, передбачених Кодексом газорозподільних систем та цим Договором.
Регулятором (НКРЕКП) в пункті 5.3 Договору передбачено, що за розрахункову одиницю розподіленого та спожитого природного газу береться один кубічний метр (м куб.) природного газу, приведений до стандартних умов, визначених в Кодексі газорозподільних систем.
Питання приведення обсягів спожитого природного газу до стандартних умов врегульовано розділом XV Кодексу ГРС, про що зазначено в абзаці другому пункту 3 глави 1 розділу IX Кодексу ГРС.
Так, пунктом 6 глави 1 розділу XV Кодексу ГРС, в свою чергу, визначено, що для проведення розрахунків по вузлах обліку, які не обладнані корекцією тиску та температури, коефіцієнт приведення до стандартних умов (k) необхідно визначати за відповідними додатками до Методики приведення об`єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України № 116 від 26.02.2004 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19.03.2004 року за № 346/8945 (Методика № 116).
Відтак, нормами Кодексу та Типового договору, які затверджені Регулятором (НКРЕКП), встановлено обов`язок оператора ГРМ проводити розрахунки по вузлах обліку, які не обладнані корекцією тиску та температури, шляхом приведення об`єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу.

Формула зведення об’єму до стандартних умов

Щоб привести виміряний побутовим лічильником (лічильником без корекції температури та тиску) об’єм природного газу до стандартних умов, необхідно помножити його на відповідний коефіцієнт:

V × K =  Vc, де

V – об’єм газу, виміряний лічильником, м3
K – коефіцієнт для зведення до стандартних умов
Vc – об’єм газу, зведений до стандартних умов, м3

Для цього потрібно вибрати правильний коефіцієнт. Застосування того чи іншого коефіцієнта залежить від місця розташування лічильника. Тож правильно оберіть групу коефіцієнтів, а вже для неї - ваш регіон (Луганська область) і значення, яке відповідає конкретному календарному місяцю.

Шість груп коефіцієнтів для приведення об’єму газу до стандартних умов, в залежності від місця розташування лічильника

1. У неопалювальному приміщенні чи на відстані не більше 1 м від виходу газопроводу

2. Зовні приміщення на відстані більше 1 м від виходу газопроводу

3. В опалювальному приміщенні на відстані не більше 0,5 м від входу газопроводу

4. В опалювальному приміщенні на відстані 0,5-1,5 м від входу газопроводу

5. В опалювальному приміщенні на відстані більше 1,5 м від входу газопроводу

6. Для лічильників з елементами температурної компенсації